Tenisový oddíl TJ Baník Meziboří

Tenisový areál - provozní řád

 

PRAVIDLA VSTUPU A HRY KURTECH TENISOVÉHO ODDÍLU MEZIBOŘÍ

PROVOZNÍ DOBA NA DVORCÍCH JE od 8:00 do 20:00 hod. TELEFON 728 472 246

ČLENOVÉ ODDÍLU

 • Mít řádně a včas zaplacený členský příspěvek (případně včetně doplatku za neodpracované brig.hodiny z předchozí sezóny)
 • Do určeného data mít řádně odpracován příslušný počet brig.hodin ( jaro – do 25. 4. 20019 , podzim - do 16. 10. 2019)

REKREAČNÍ HRÁČI

 • Vstup na dvorce až po zaplacení kurtu
  • na dokladu musí být uveden čas hry a ten je nutno dodržet
  • zaplaceno může být pouze 90 min, teprve je –li kurt volný může být čas hry prodloužen o dalších 90 min )
  • platí pravidlo, že je zaplaceno vždy 90 min
 • Vstup na dvorce povoluje správce nebo člen TO k tomu účelu pověřený

VSTUP NA KURT

 • Rezervace na kurtu je vedena správcem (TELEFON 728 472 246)
 • Připravit kurt před hraním ( kropení, případně jiná další úprava kurtu )
 • Udržovat pořádek v celém areálu tenisových dvorců
 • Upravit kurt po hře (terénní úpravy dvorce)
 • Být sportovně oblečen vč.užívání sportovní obuvi (vzorek podrážky)
 • Na kurtech je kouření zakázáno

TENISOVÉ KURTY - CENÍK

 • Pracovní den:
  • do 14 hod - 140 Kč / 90 min (tenisový kurt)
  • po 14 hod - 180 Kč / 90 min (tenisový kurt)
 • Víkend a svátky:
  • 180 Kč / 90 min (tenisový kurt)

VŠEOBECNĚ PLATÍ ZÁSADY, ŽE:

 • K trénování jsou kurty vyhrazeny po domluvě s výkonným výborem TO
 • V případě, že se hraje tzv. „Divize A III, Liga, SENIORLIGA nebo je organizována akce oddílu či sponzorských organizací, jsou dvorce pro veřejnost uzavřeny. (Informace o termínu takové akce bude zveřejněna vždy 7 dnů předem)
 • Správce a výbor tenisového oddílu mohou v případě nezpůsobilého stavu kurtů zakázat vstup na nezbytně nutnou dobu

Zdravím

 

Vzhledem k situaci požadavkům vytíženosti obsazenosti tenisových kurtů v jednotlivých dnech a hracích blocích tenisový výbor vyhodnotil a následně stanovil tyto pravidla pro tuto sezonu:

 

Tréninky mládeže budou  na kurtech č. 1,2 a 3 probíhat dle potřeby trenérů, vždy do 17 hodin ( pokud nebude se správcem kurtů domluvena vyjímka )                                              

Od 17 hodin jsou kurty pro členy oddílu a širokou veřejnost pokud je kurt objednán ( do 20 hodin předchozího dne )

Pokud zůstane kurt neobjednán ( do 20 hodin předchozího dne ) lze jej objednat pro potřeby tréninku mládeže - Objednávka a zamluvení kurtů bude provedeno kontaktováním  správce a jeho odsouhlasením

Pokud bude volný kurt ( neobsazen pro trénink mládeže ) i před 17 hodinou lze jej obsadit na objednávku pro členy a veřejnost

Nadále platí, že kurty jsou vyhrazeny  při pravidelných hracích dnech Senior ligy, turnajích pořádaných oddílem nebo oficiálních turnajích pod ČTS , případně na objednávku veřejnosti pro pořádání akcí a to po předešlém odsouhlasení  VV tenisového oddílu ( INFO O TĚCHTO AKCÍ JSOU K DISPOZICI NA KURTECH NEBO DOTAZEM NA SPRÁVCE )

Pokud je kurt  využíván k tréninku ( trenérem ) osob,  které nejsou členi tenisového oddílu je celý kurt zpoplatněn !!!

Pro trénování mládeže je třeba maximálně využívat spodní kurt a zázemí šaten u tohoto kurtu. 

Vstup na kurt po splnění podmínky - zaplacené příspěvky + odpracovaná brigáda ( Zaplacené neodpracované brigádnické hodiny)

Pokud je Vám známa skutečnost, že kurt v objednaný čas neobsadíte informujte o tom správce v co nejkratším čase ( ( V případě opakované neobsazenosti bude řešeno )

Další technická připomínka k úpravě kurtu po hře

-Kurty byly ošetřeny postřikem proti mechu

Nutnost  udržovat kurty a co nejvíce vlhké a  přítomnost blízkého lesa vytváří příznivé podmínky pro růst mechu

Zároveň je nutné kutry zametat celé ( to znamená i výběhy do stran od ochranných sítí, a laviček)

Kurt se zametá od okraje ve spirále a končí se na středu

 

Garantem provozu a dodržování pravidel je správce kurtů ( pan Dienelt ) nebo osoba pověřená ( Obsluha na kurtech )

-- 

 

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,